Obligations after purchase of real estate

След покупка на жилище в град Варна, следва да го декларирате в съответните служби

 1. Подаване на декларация за новопридобит имот  в данъчна служба          

Address: бул. „Сливница“ 191 – „Изчислителен център“ – срещу Мебелна палата

Срок : до 2 месеца от покупката.

Необходими документи:  оригинал и копие на нот.акт, квитанция за платен местен данък, лична карта, попълнена декларация по чл.14 ЗМДТ

 

2. Смяна на партида в Енерго Про – в офиса за обслужване на клиенти, който се намира на адрес: ул.Девня № 2

Срок: до 30 дни след покупката

Необходими документи:  оригинал и копие на нот.акт, последната квитанция за платен ток, лична карта

 

3. Смяна на партида ВиК:  в сградата на ВиК на ул.Прилеп № 33                                                                                             

Необходими документи:  оригинал и копие на нот.акт, последната квитанция за платена вода, лична карта

Срок: до 30 дни след покупката

 

4. Вписване на новите собственици в кадастъра: 

Адрес: сградата на Проектантска организация в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №76Г, ет.6

Необходими документи:  оригинал и копие на нот.акт, лична карта

Next post

When is given a deposit?

Compare listings

Compare
Online Assistant

Online Assistant

I will be back soon

Online Assistant
Hello! 👋
Contact us quickly and easily!
Choose the most convenient application:
chat