Реализиране на печалба от инвестиция в имот.

investment, growth, watering-5299600.jpg


  Нека обърнем внимание на следното – инвестицията в имот може да бъде краткосрочна и дългосрочна.

  investment, growth, watering-5299600.jpg

  При краткосрочната инвестиция купувачът има следните възможности:


  1. Купува имот на зелено и продава след удостоверение за завършен груб строеж – АКТ 14 или след въвеждане в експлоатация – АКТ 16. В Този случай купувачът търси да реализира добра бърза печалба в срок от 1,5 до 2,5 години. Ако прехвърли правата по предварителния договор подписан със строителя, той дори няма да дължи нотариални такси за прехвърляне, местен данък и данък печалба. Това е един от най-успешните начини за реализиране на добри печалби.
  Рисковете се крият в сигурността и имиджа на строителната компания, както и в преждевременното увеличение на цените на материалите и труда. Много инвеститори включиха клаузи за преждевременна индексация на крайната цена, която купувачът следва да заплати на следваща вноска или на изповядване на сделката.
  В този случай купувачът трябва да обърне особено голямо внимание в проучване на инвеститора/строителя, документацията около строежа, финансирането му.

  2. Купува имот нуждаещ се от ремонт. След като бъдат извършени ремонтите и подобренията в имота следва продажба на имота на по-висока цена с реализирането на печалба.


  Вторият вид – дългосрочната инвестиция:


  1. Доход от наем – отдаването под наем на имота дългосрочно или на нощувки осигурява месечен доход.

  2. Капиталовата печалба е печалбата, която получаваме купувайки нещо на определена цена и след това продавайки го на цена, по-висока от цената, за която сме го купили. Дори след криза на имотния пазар, цените на имотите винаги поскъпват дори повече от предходните нива. Тоест дори да има спад на цените 10-15-25 процента, вие можете да задържите имота, като го отдадете под наем, който покрива месечната вноска по кредита и да го продадете на печалба, когато пазарът отново се покачи.

  Криза

  Разбираемо всеки купувач на имоти изпитва опасения към предстояща криза и спад на цените на пазара.
  Част от логичните сигнали могат да бъдат:
  – Високата инфлация
  – Повишаване на лихвите по ипотечните кредити
  – Спад на броя сделки за определен период от време

  Както вече споменахме дори при евентуален спад на цените на имотите, вие можете да задържите покупката като изчакате пазарът да се възстанови и да продадете имота си отново с печалба.

  Опитните ни професионалисти са готови да намерят желаният от вас за инвестиция и да съпроводят целия процес на сделката от закупуването до реализирането на печалба, както от наем, така и от продажбата на имота.

  Можете да научите повече за нашият екип от професионалисти тук:
  https://bulgaria-estate.com/agents/

  Compare listings

  Compare
  Online Assistant

  Online Assistant

  I will be back soon

  Online Assistant
  Hello! 👋
  Contact us quickly and easily!
  Choose the most convenient application:
  chat