ДЖОРДАН ИМОТИ

извършва за Вас следните услуги:

 

Покупко – продажби на недвижими имоти;

Наемане и отдаване на недвижими имоти;

Управление на недвижими имоти;

Юридически консултации

и обслужване на сделки с недвижими имоти;

Пазарни проучвания;

Експертна оценка на недвижими имоти;

Имуществено и животозастраховане;

Строителство, ремонт и поддръжка;

Банково кредитиране.