Robert specializes in selling luxury real estate in Varna, Bulgaria.
As a leader of The Agency, Robert and his team are responsible for representing buyers and sellers internationally with some of the most important world-class estates. He prides himself on his ability to consummate and facilitate transactions, with both extraordinary customer service and by counting on his 6 years of experience.

Робърт Христов - Управител “БЪЛГАРИЯ-ЕСТЕЙТ” ДЗЗД,
в бранша с недвижими имоти от 2013г.
Aгенция за недвижими имоти “Джордан - България-Естейт” основана през 1998г.

Ние сме агенция за недвижими имоти с дългогодишен опит в посредничеството при сделки за продажба и наем на недвижими имоти. От 1996 година предлагаме на клиентите си пълна гама от услуги, свързани с търсенето и предлагането на имоти.

Работим коректно и открито с нашите клиенти и партньори. Гарантираме пълна конфиденциалност на търговските, банкови и други тайни станали ни известни в процеса на работа.

Разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да поддържаме актуални голям брой оферти за търсене и предлагане, както и собствен сайт с мобилна версия.

Благодарение на натрупания през годините опит, гарантираната юридическа защита както и на професионалното, и отговорно отношение към работата, ние предлагаме на клиентите си високо качество на извършваната услуга.

Зад успеха ни стои 22 годишен опит и коректност към всеки клиент доверил се на нашата компания.

EN:
We are a real estate agency with many years of experience in brokerage of real estate sales and rentals. Since 1996 we have been offering our clients a full range of services related to the demand and supply of real estate.
We work honestly and openly with our clients and partners. We guarantee complete confidentiality of trade, banking and other secrets made known to us in the process.
We have our own real estate database management information system, which allows us to keep up-to-date a large number of search and supply offers, as well as our own mobile version site.
Thanks to the experience gained over the years, the guaranteed legal protection as well as the professional and responsible attitude to the work, we offer our clients high quality of the service provided.
Behind our success lies 22 years of experience and honesty with every client who has trusted our company.