Покупка на недвижим имот – основните етапи

Ако сте решили, че е време да закупите недвижим имот и това Ви се случва за първи път, при всички положения е хубаво да имате представа как протича този процес. На първо място трябва да прецените дали да използвате услугите на агенция за недвижими имоти или ще се справите сам с организирането и ходенето по огледи, преговорите и документите, които неминуемо съпътстват една имотна сделка.

В случай, че решите да използвате услугите на посредник, първото нещо, което трябва да направите е да си организирате среща с човека, с когото сте избрали да работите. Важно е, защото колкото по-прецизно са изчистени подробностите около Вашето търсене – бюджет, район, тип строителство и т.н., толкова по-бързо брокерът ще се справи със задачата да намери подходящия за Вас имот, което ще ви спести значително много време и усилия.

След като сте намерили желаното жилище, идва моментът да бъдат задвижени съответните процедури и тук ролята на Вашия брокер е изключително важна. Ето основните стъпки:

  1. Проверка на имота – всеки, уважаващ клиентите си професионалист, проверява за тежести съответния имот преди да влезе в преговори за покупка. Това се случва онлайн и отнема не повече от 5 минути. Тежестите върху имота също са права, но те не принадлежат на собственика, а на някой друг. Тежести са някои ограничени вещни права – например правото на ползване, строеж (суперфиция), преминаване (сервитут). Няма абсолютно нищо притеснително, обаче, ако имотът има ипотека. Много от жилищата са закупени с кредит. Това не означава, че не могат да бъдат продадени преди да се изплатят задълженията към банката. Ще се спрем на този въпрос по подробно в друг материал;

  2. Депозит – след като сте се уверили, че няма причина да не влезете в тази сделка, идва време да покажете пред продавача, че имате сериозни намерения и Вашият брокер да започне преговори. Точно затова се оставя депозит, който е възвръщаем (следете в договора за депозит да е упоменато изрично!) и се съхранява в агенцията, която Ви представлява, поне докато не се постигне съгласие относно цената. С депозитът вие отправяте оферта към продавача, ако цената, която сте склонен/а да платите е различна от офертната. Освен това депозтът има срок, който ви гарантира, че докато вие преговаряте за цена, имотът няма да бъде показван на други клиети. Това е изключително важно, за да се избегнат спекулации относно цената от страна на недобросъвестни продавачи;

  3. Предварителен договор – предварителният договор е познат в практиката още като „обещание за продажба“. Той се прави, за да постигнат страните сигурност в отношенията си, като се установят правата и задълженията на всяка от тях. Това е изключително важна част от процеса на покупко-продажба на имот, тъй като той съдържа всички съществени уговорки относно сключването на окончателния договор, познат още като нотариално изповядване на сделката. След подписване на предварителен договор, купувачът изплаща на продавача капаро в размер на 10% от продажната цена;

  4. Нотариално изповядване на сделката – времето от подписване на предварителния договор до датата за сключване на окончателен догоров е периодът, в който продавачът вади необходимите документи от институциите – данъчна оценка, схема/скица и т.н. След като всички документи са подготвени и проверени от избрания нотариус, страните могат да пристъпят към финализиране на сделката. Нотариусът изчита съдържанието на нотариалния акт. При липса на възражения, двете страни полагат подписите си върху документа, след което се разплащат помежду си. В повечето случаи отиват до банката, където купувачът превежда по сметка на продавача дължимата сума. След това страните се връщат в нотариалната кантора с банковото бордеро, което е потвърждение пред нотариуса, че може да впише сделката в агенция по вписванията, с което тя официално е финализирана.

Процесът на закупуване на жилище може да бъде лек и прятен или изпълнен със страх, несигурност и съмнения. Какъв ще бъде зависи изключително много от Вашата подготовка – подгответе се за това, което Ви очаква от гледна точка на процедури и документи и не забравяйте да направите съответните проучвания относно избора Ви на брокер. Добрият професионалист е съществена част от изгодната сделка.