Купувачите на имоти трайно се завърнаха на пазара

Прекалено предпазливият подход на българите по отношение на кредитирането при покупката вероятно също вече е в миналото

Купувачите на имоти трайно се завърнаха на пазара. През второто тримесечие се отчита силен ръст на сделките с недвижими имоти и още по-голямо увеличение на изтеглените ипотеки, които свидетелстват за трайния ръст на пазара на жилища, сочат данните на Агенцията по вписванията.

За сравнение, в края на юни 2014 г. Агенцията по вписванията отчете годишен спад от 3% на договорните ипотеки за тримесечието и 5% за цялото първо полугодие. С отчитането и на законните ипотеки за полугодието на миналата година имаше умерен ръст от 5%, което сигнализира, че прекалено предпазливият подход на купувачите по отношение на кредитирането при покупката на имот вероятно също вече е в миналото.  

София-град остава водещ пазар за странатаПазарът на имоти в Пловдив също се засилва, докато във Варна и Бургас ръстът на сделките изостава заради отлива на руски купувачи на ваканционни имоти. Силният ръст на изтеглените ипотеки в двата града обаче свидетелства за стабилността на пазара на градски жилища.

Във Варна сделките през второто тримесечие се увеличават с 31,5% спрямо първото и със само 5,7% на годишна база до 2 777. За първата половина на годината спрямо първата половина на миналата година увеличението достига 8,5% до 4 888 сделки.

Договорните ипотеки отбелязват ръст от 34,3% за тримесечието и 40,5% за годината, а общо законните и договорни ипотеки – съответно 34,4% и 25,6%. През първото полугодие спрямо първото полугодие на 2014 г. ръстовете достигат съответно 45% и 32%.

 

В Бургас тенденциите на пазара за подобни – отчетен е ръст на сделките от 31% за тримесечието и 8,4% на годишна база до 1 634. През първата половина на годината спрямо първата половина на миналата година увеличението на сделките е по-умерено – 5%.

Източник: investor.bg