Какво е пасивна къща?

 

 

 Пасивна къща най-общо казано, представлява немски стандарт за сгради с много ниска консумация на енергия за отопление и охлаждане и конкретни мерки за постигането му. Всички глобални тенденции в строителния бизнес, особено в Европа са в посока на движение към пасивния стандарт.

Към 2020г. този стандарт ще бъде в сила в цяла Европа и България за ново строителство. "Пасивна къща" е стандарт приложим не само за еднофамилни къщи, както бихме се подлъгали от името. Това е стандарт по който могат да се изграждат всички видове обществени и многофамилни жилищни сгради.

Пасивните къщи са сгради, в които вътрешният климат може да се получи без активна отоплителна или охладителна система.

Този тип къщи са впечатляващо архитектурно, инженерно-строително и техническо постижение.


 

 

Благодарение на развитието на архитектурата визията на сградата може да бъде достатъчно атрактивна, без естетиката да бъде жертва на практичността. 

Къщата сама се подгрява и охлажда - затова се нарича „пасивна”.

Допълнителните енергийни потребности за  домакинските уреди могат да се покриват с възобновяеми енергийни източници като енергията произведена от слънцето, вятъра и водата.

 

 

Източник: "Какво е пасивна къща?"