Български English Руский
http://bulgaria-estate.com/
contact
052 96 00 00
0882 96 00 00

на цената на един градски разговор

Услуги

Услугите, на които може да разчитате

Покупко – продажби на недвижими имоти;

Наемане и отдаване на недвижими имоти;

Управление на недвижими имоти;

Юридически консултации и обслужване на сделки с недвижими имоти;

Пазарни проучвания;

Експертна оценка на недвижими имоти;

Имуществено и животозастраховане;

Строителство, ремонт и поддръжка;

Банково кредитиране.